Öğretim Yöntem ve Teknikleri

5E Modeli ve Yapılandırmacı Öğrenme Yöntemleri

5E Modeli ve Yapılandırmacı Öğrenme Yöntemleri

5E Modeli ve yapılandırmacı öğrenme yöntemleri genel olarak öğrenciyi merkeze alan tekniklerdir. Öğrencinin bilgiyi kendisinin oluşturmasına yardımcı olan ve öğretmenin rehber durumunda olduğu tekniklerdir. Öğrencinin araştırmaya ve bilgiye olan merakını bu teknikler arttırmaya çalışır.

5E Modeli

Girme

5E modelinin ilk basamağı olan Girme basamağı önceki bilgilerin harekete geçirilmesi olarak da adlandırılır. Bu evrede öğretmenin yapması gerekenler;

  • Dikkat çekme
  • Güdüleme
  • Kazanımdan haberdar etmedir.

Yeni bilgiyi önceki yapılar olmadan sıfırdan inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle girme aşamasıyla yukarıda sayılanlar ortaya çıkarılır. 

Keşfetme

5E modelinin ikinci basamağı olan Keşfetme basamağı yeni bilginin kazanılması olarak da adlandırılır. Bu evrede öğretmen, öğrenciyi yaparak ve yaşayarak öğrenmek için motive etmelidir. Öğrenci burada oldukça aktiftir ve öğretmen, öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşması için destekler. Öğrenciler veri toplar, araştırma yapar, gözlem yapar ve deney yapar. Öğretmen parça ve bütün arasında bağ kurulmasını, kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrencilerin görmesini sağlar. 

Açıklama 

Bilginin anlaşılması olarak da adlandırılan bu aşamada öğretmen aktiftir. Öğretmen burada öğrencilerin önceki aşama olan keşfetme aşamasında edindikleri bilgileri kontrol eder. Öğrencilerde tespit ettiği kavram yanılgılarını tespit eden öğretmen bu yanılgıları giderir. Öğretmenin öğrencilere açıklama yapması gerektiğinden bu aşama bu adı almıştır. 

Derinleştirme 

Bilginin uygulanması olarak da adlandırılan bu aşamada öğrenciler edindikleri bilgileri trasfer etmeye başlarlar. Öğrendikleri bilgileri gerçek yaşam problemleri üzerinde uygulayan öğrencilere öğretmen, uygulamaya dönük etkinlikler yaptırır. Grup çalışmalarına da yer verilebilir. 

Değerlendirme

Bilginin farkına varma olarak da adlandırılan bu aşamada öğrenciler edindikleri bilgiler hakkında öz değerlendirme, akran değerlendirmesi yaparlar. Öğretmenler de öğrenciler hakkında değerlendirmelerde bulunurlar. Bilginin farkına varılır ve problem çözme stratejileri belirlenir. 

Yapılandırmacı Öğrenme Yöntemleri

Bu yöntemler proje tabanlı öğrenme, problem çözme ve örnek olaydır. Bu teknikler daha sonra daha detaylı olarak ele alınacaktır. 

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilerin bilgileri kendi bilgileri ve deneyimleri aracılığıyla öğrenebilecekleri üzerine yoğunlaşan bir yöntemdir. Öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde yaratıcı yeni bir ürün ortaya koymalarını sağlar.

Proje Tabanlı Öğrenmenin Aşamaları

  1. Ortada bir problem durumu vardır.
  2. Bu problem durumu bilimsel süreçlerle ele alınır, üzerine çalışılır. Problem çözme basamakları kullanılarak çözülmeye çalışılır. 
  3. Ortaya bu çözümle ilgili bir ürün, iş veya performans konur. 

Problem durumunun kazanımlara ve öğrenciye uygun olması gerekmektedir. Problem durumunun birden fazla çözüm yolu olmalıdır. Günlük yaşamla ilişkili olan problem durumunun ayrıca ilgi çekici ve merak duygusunu ortaya çıkarıcı olmalıdır. 

Problem Çözme 

Temel olarak bilimsel süreç ve problem çözme basamakları açısından Proje Tabanlı Öğrenme ile oldukça benzer olsa da aralarında bazı farklar vardır. İkisinde de bir problem durumu vardır ve bu bilimsel problem çözme basamakları kullanılarak çözülmeye çalışılır. Bu farklar problem çözümünde ortaya bir ürün, iş performans değil çözüm konulur. Proje temelli öğretimde birden çok disiplin alanından yararlanılırken problem çözme de tek bir disiplin alanından yararlanılır. Problem çözülür ve bir çözüm elde edilir. Bu çözüm raporlaştırılır. 

Örnek Olay

Örnek olay tekniğinde de diğer iki teknik gibi bir problem durumu bulunur. Ancak bu probleme durumu diğer ikisinde olduğu gibi bilimsel araştırma yöntemleri ile değil akılcı düşünme tekniği olan tartışma ile yaklaşılır. Tartışıldıktan sonra problem çözmede olduğu gibi bir çözüme ulaşılır. 

5E Modeli ve Yapılandırmacı Öğrenme Yöntemleri konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Yapılandırmacı Öğrenme konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı