Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Howard Gardner’ın geliştirdiği çoklu zeka kuramına göre bireylerin sahip olduğu farklı zeka alanları vardır. Bu zeka alanları sözel zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, müziksel zeka, bedensel zeka, sosyal zeka, içedönük zeka ve doğacı zekadır.

Gardner’a göre zeka kişinin çevreye uyum sağlama becerisidir. Gardner’a göre kişi çevresinde karşılaştığı problemleri sahip olduğu zeka türüyle çözecek bu da kişinin hangi zeka türüyle doğduğunu bizlere gösterecektir. Çoklu Zeka Kuramı’na göre zeka kalıtım ve çevrenin ortaklaşa ürünüdür.

Çoklu Zeka Kuramı Temel Özellikler

Her birey farklı zeka türlerine sahiptir. Her birey bu zeka türlerine farklı oranlarda sahip olduğundan herkesin sahip olduğu zeka profili farklılık göstermektedir. Birey bu zeka türlerinden birkaçına veya sadece birine sahip olabilir. Kuramın adı olan çoklu zeka da buradan gelmektedir. Bu nedenle her birey farklı ve biriciktir.

Bireyin sahip olduğu zeka arttırılabilir. Eğitimin temel amacı bireyin sahip olduğu zeka alanlarını geliştirmek olmalıdır. Bireyin zekası eğitim yoluyla güçlendirilebilir. Yapılması gereken bireyin zeka alanına uygun bir eğitim verilmesidir. Çoklu Zeka Kuramı’na göre sadece baskın olan zeka alanına yönelik değil, tüm zeka alanlarına hitap eden yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Bu nedenle eğitimde olabildiğince çok zeka alanına hitap eden teknikler, dersler ve etkinlikler yapılmalıdır.

Bireyin zeka alanları birbiriyle uyum içinde çalışırlar. Bu zeka alanları birbiriyle bağlantılı ve birbiriyle ilişki içindedir. Bu zeka alanları sözel zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, müziksel zeka, bedensel zeka, sosyal zeka, içedönük zeka ve doğacı zekadır.

Çoklu Zeka Alanları

Sözel Zeka

Dilsel zeka olarak da adlandırılır. Bu zeka alanına sahip olan bireylerin kelimelerle araları oldukça iyidir. Okuma-yazma etkinliklerinden çok hoşlanırlar. Okuma-yazma ve dinleme ile daha iyi öğrenirler. Soyut düşünme becerileri gelişmiştir.

Yazar, gazeteci, avukat, öğretmen gibi meslekler alanları bu zeka alanına uygundur.

Görsel Zeka 

Uzamsal zeka olarak da adlandırılır. Bu zeka alanına sahip olan bireylerin görsel öğelerle araları oldukça iyidir. Renk, şekil ve yön bulma konusunda oldukça yeteneklidirler. Görselleştirme ve zihinde hayal kurma ile canlandırma gibi becerileri gelişmiştir. Görsel öğelerle daha iyi öğrenirler. 

Ressam, Heykeltıraş, Grafiker, Mimar, Rehber gibi meslekler bu zeka alanına sahip olan bireyler için uygundur.

Matematiksel Zeka

Mantıksal zeka olarak da adlandırılır.  Bu zeka alanına sahip bireylerin sayılarla arası oldukça iyidir. Problem çözmeye karşı heveslidirler. Neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama, sınıflama gibi işlerden zevk alırlar. Matematiksel konulardan hoşlanırlar.

Matematikçi, Bilim İnsanı, Mühendis, Bilgisayar Programcısı gibi meslekler bu zeka alanına sahip olan bireyler için uygundur. 

Müziksel Zeka

Ritmik zeka olarak da adlandırılır. Bu zeka alanına sahip bireylerin notalarla araları oldukça iyidir. Ritim ve nota gibi kavramlarla ilgilidirler. Enstrüman çalmaktan ve şarkılar yapmaktan hoşlanırlar. Duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla aktarırlar. 

Müzisyen, Bestekar, Şarkıcı, Orkestra Şefi gibi meslekle bu zeka alanına sahip bireyler için uygundur.

Bedensel Zeka 

Kinestetik zeka olarak da adlandırılır.  Bu zeka alanına sahip bireylerin bedensel işlerle araları oldukça iyidir. Psikomotor becerilerle öne çıkmayı seven bu bireyler dokunarak ve yaparak öğrenmeyi severler. Spor faaliyetlerine ilgi duyarlar.

Futbolcu, Basketbolcu, Aktör, Atlet gibi meslekler bu zeka alanına sahip bireyler için uygundur. 

İçsel Zeka 

Özedönük zeka olarak da adlandırılır.  Bu zeka alanına sahip bireyler yalnız yaptıkları etkinliklerden zevk alırlar. Kendi kendilerine öğrenmekten hoşlanır ve içe dönük bir kişilik yapısı sergilerler. Kendi içsel süreçlerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadırlar. 

Sanatçı, Filozof ve Din Görevlisi gibi meslekler bu zeka alanına sahip bireyler için uygundur. 

Sosyal Zeka 

Kişiler arası zeka olarak da adlandırılır. Bu zeka alanına sahip bireyler sosyal etkinliklerden zevk alırlar. Başkalarıyla ilişki kurma ve etkileşimde bulunma, paylaşma gibi etkinliklerden hoşlanırlar. Başkalarıyla beraberken daha mutludurlar. 

Psikolojik Danışman, Öğretmen, İş İnsanı, Politikacı, Uluslararası İlişkiler ve Halkla İlişkiler Uzmanı gibi meslekler bu zeka alanına sahip bireyler için uygundur. 

Doğacı Zeka 

Bu zeka alanına sahip bireyler çevreye, diğer canlılara ve tabiata karşı ilgilidirler. Bitkileri, hayvanları ve doğayı incelemekten zevk alırlar. Doğa gezileri gibi etkinliklerden oldukça hoşlanırlar. Toprakla ilgili şeylerle ilgilidirler.

Ziraat Mühendisi, Biyolog, Botanikçi, Arkeolog ve Zoolog gibi meslekler bu zeka alanına sahip öğretmenler için uygundur. 

Çoklu Zeka Kuramı konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Kuantum Öğrenme konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı