Ölçme ve Değerlendirme

Geçerlik – Belirtke Tablosu

Geçerlik Belirtke Tablosu konusu KPSS için oldukça önem arz etmektedir. Konu anlatımını aşağıda bulabilirsiniz.

Geçerlik

Bir ölçme aracının amaca hizmet etmesi olarak tanımlanır.

Ölçme aracının en önemli özelliğidir.

Ölçme işlemine ölçülmek istenen özelliğinin dışında başka bir özelliğin karışmamasıdır.

Kapsam Geçerliliği

Testteki soruların konuları ve hedef davranışları temsil etme gücüdür. 

Kapsam Geçerliği belirtke tablosuyla ölçülebilir.

Belirtke Tablosu

Kapsam geçerliğini arttırır.

Konular ve hedefler arasındaki bağlantıyı gösterir.

Geçerlik Belirtke Tablosu
Belirtke Tablosu

Görünüş Geçerliliği

Bir testin neyi ölçüyorsa onun gibi görünmesidir.

Testin sayfa düzenidir. 

 Öğrenci ve velilerin hakkında yorum yapabileceği tek geçerlik türüdür.

 Psikolojik özellikleri ölçen testle de aranmaz.

Ölçüt Geçerliği

 Bir testin geçerliği hakkında karar alırken başka bir testin ölçüt alınmasıdır.

 Ölçüt alınacak testler:  ulusal düzeyde geçerli yüksek kabul edilen testler ve  uzmanlar tarafından hazırlanan testlerdir.

1.Uygunluk Geçerliği

Öğrencilerin içinde bulundukları sürece bakarak girecekleri sınav hakkında tahminlerde bulunmaktır. Sınavdan önceki süreçtir.

2.Yordama Geçerliği

 Öğrencilerin girmiş oldukları sınav sonucuna bakarak gelecekteki bir süreç hakkında bir tahminde bulunmaktır.

 Bir programın öğrenci seçiminde kullanılacak olan testlerin en önemli özelliğidir.  Sınavdan sonraki süreçtir.

Yapı Geçerliliği

 Bir testin psikolojik, teorik özelliğidir.

 Bir testin bilenle bilmeyen öğrencileri birbirinden ayrılmasıdır.

Öğrencilerin bildiği konulardan yüksek bilmediği konulardan düşük puan almasıdır.

Bilmeyen öğrenci nasıl yüksek alır?

 • Kopya çekerek
 • Şans başarısı
 • Sorularda yer alan ipuçları ve şifreler
 • Seçenekler arası bağlantıdan hareketle soru çözmek

 Bunu nasıl anlarız?

Öğrencilerin soruları cevaplandırmalarını isteyerek yani ispat isteyerek.

Nerede kullanılır?

Psikolojik özellikleri ölçen testlerini en önemli özelliğidir.

 Nasıl hesaplanır?

Faktör analizi  kesin net olarak hesaplar. Testteki bir özelliği diğer alt özelliklerle hesaplanır (iç tutarlılık ).

Testler İçin Gerekli Olan Geçerlik Türleri

Formatif testler:  Kapsam geçerliliği

Sayfa düzeni, öğrenci, veli:  Görünüş geçerliliği

 Seçme amaçlı testler: Yordama geçerliliği

 Psikolojik özellikler: yapı geçerliliği 

Geçerliği Etkileyen Faktörler

 • Bir sorunun bilenle bilmeyeni ayırt etmesi  geçerliği artırır.
 • Testteki soru sayısını 1024’e kadar arttırmak geçerli arttırır.
 • Soruların yıllara göre değiştirilmesi geçerliği artırır
 • Soruların bilgisayar ortamında hazırlanıp çoğaltılması  geçerliği artırır 
 • Doğru cevabın seçeneklere dengeli dağıtılması geçerliği arttırır. 
 • Kaynak kitap açık sınav yapmak  geçerliği düşürür
 • Aynı seçeneğin üst üste doğru cevap olarak  gelmesi geçerliği düşürür
 • Sabit ve sistematik hatalar geçerliği düşürür.

Kullanışlılık (Ekonomiklik)

Ölçme aracının zaman emek ve maliyet bakımından fayda sağlamasıdır.

Bir testin daha kolay uygulanmasını, puanlanmasını sağlar. 

Güvenirlik – Geçerlik Arasındaki İlişki

Güvenirlik Geçerlik İlişkisi
Güvenirlik Geçerlik İlişkisi

Not: Güvenirlik geçerlik için ön koşuldur. Bir ölçme aracı güvenilir değilse geçerli de değildir. Yani bir ölçme aracı geçerliyse aynı zamanda güvenilir de kabul edilir.

Geçerlik – Belirtke Tablosu konumuz burda sona erdi.

Bir önceki konu olan Güvenirlik – Cronbach Alfa – Test Tekrar Test Yöntemleri için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı