Gelişim Psikolojisi

Gelişim Görevleri Kuramı (Havinghurst)

Gelişim Görevleri

Gelişim Görevleri Kuramının ortaya çıkış sebebi olarak gelişim psikologlarının insan gelişimini daha iyi gözlemek için insanın geçirdiği belli zamanları gelişim dönemlerine ayırmaları söylenebilir. Gelişim yaşam boyu devam eder. Bireyin her bir gelişim dönemde kazanması gereken davranışlar, beceriler ve özellikler bulunmaktadır. Bunlara gelişim görevleri denir. Havinghurst ise bu gelişim dönemlerini sıralamış, belli dönemleri ele alarak incelemiştir. Büyüme, olgunlaşma ve çevre gibi etkenler kişinin gelişim görevlerine etki etmektedir. Bu dönemler aşağıda sıralanmıştır. 

Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş)

 • Yürümeyi öğrenme
 • Katı yiyecekleri yemeye başlama
 • Konuşma becerisini edinme 
 • Tuvalet becerisi edinme 
 • Anne ve baba ile kurulan ilişkilerle ilk sosyalleşme
 • Uyanıklık ve uykuyu öğrenme

İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş)

 • Anlamlı şekilde konuşabilme becerisi edinme 
 • Cinsiyet farklarının farkına varma 
 • Toplumsal kurallara ilişkin yanlış ve doğruları öğrenme
 • Özbakım becerileri edinme (Yeme, giyinme vb.)
 • Aile bireyleri ve yaşıtları ile olumlu ilişkiler kurma
 • El-göz koordinasyonu sağlama
 • Bağımsız hareket etme becerisi kazanma
 • Benmerkezci düşünme
 • Girişimcilik ve özerklik duyguları kazanma
 • Okuma ve yazma için hazır hale gelme

Son Çocukluk Dönem (Okul Çağı) (6-12 Yaş)

 • Cinsiyet rollerini edinme
 • Cinsiyet rollerine uygun davranışlar edinme
 • Toplumsal kuralları ve kuralların sebeplerini öğrenme 
 • Vicdan ve değerler sistemi geliştirme
 • Davranışlarının sorumluluğunu alma becerisi kazanma
 • Kişisel bağımsızlık kazanma
 • Okuma yazma, matematik hesabı yapma gibi temel entelektüel beceriler edinme
 • Somut şekilde düşünebilme
 • Yetişkinleri model alma ve buna paralel roller geliştirme
 • Başarma güdüsünü arttırma

Ergenlik Dönemi (12-18 Yaş)

 • Kendi cinsiyetine uygun olan sosyal rolleri edinme
 • Kendine özgü vicdan, değer ve ahlak sistemi geliştirmek
 • Bedensel değişikliklerini kabullenme
 • Kendisiyle ilgili kararları alma ve uygulama
 • Ebeveynlerden bağımsız hale gelme
 • Duygusal ve ahlaki bağımsızlığını kazanma
 • Akranlarla olumlu ilişkiler geliştirme
 • Yaşıtlarının bulunduğu gruplara girme
 • Toplumsal sorumluluk almaya gönüllü olma
 • Mesleğe yönelik hazırlık yapmak
 • Evlilik için ve aile kurmak için hazırlanma

Genç Yetişkinlik (18-25 Yaş)

 • Evlenme, aile kurma ve ailenin sorumluluğunu üstlenme 
 • İşe başlama ve mesleki kariyer edinme
 • Vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme
 • Toplumca kabul gören sosyal gruplara katılma

Orta Yetişkinlik Dönemi ( 25-65 Yaş)

 • Yetişkinlere verilen toplumsal rolleri yerine getirme 
 • Ekonomik açıdan bir düzen kurma
 • Kendinden sonra gelecek nesle rehberlik etme
 • Orta yaş değişimlerini kabul etme 
 • Mesleğinde belli bir düzey elde etme 

İleri Yetişkinlik Dönemi (65-… Yaş)

 • Azalan güce uyum sağlama
 • Sağlık problemleriyle baş etme
 • Emekliliğe ve eşin ölümüne uyum sağlama 
 • Kendine özgü istikrarlı bir ortam oluşturarak doyurucu bir yaşama sahip olma

Gelişim Görevleri Kuramı konusu burada sona erdi.

Bir önceki koru olan Gelişim İlkeleri konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı