Tarih

Gerileme Dönemi Islahatları

Gerileme Dönemi Islahatları

Gerileme Dönemi Islahatları kısmen daha başarılı olmuştur. Çünkü bu ıslahatlar yapılırken Avrupa örnek alındı. Bu sebeple duraklama devrine göre göre daha başarılı ve kalıcı oldu. Hukuk hariç her alanda yapıldı. Bu ıslahatlara Saray, ulema, asker karşı çıktı. Gerileme Dönemi Islahatları konu anlatımını aşağıda bulabilirsiniz.

Gerileme Dönemi Islahatçıları

III.AHMET

 • Gerileme dönemi ıslahatçıları arasında ilk ıslahat yapan padişahtır.
 • 1703’te Edirne Vakası ile tahta II. Mustafanın yerine çıktı.
 • 1718 – Pasarofça Anlaşması ve 1730 – Patrona Halil İsyanına kadar geçen sürede (Lale Devri) padişahlık yaptı.

Lale devri

 • Sadrazamı: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
 • Şairi: Nedim
 • Minyatürcüsü: Levni
 • Bu dönemde askeri ıslahat yoktur.
 • Lale devri kelimesini ilk kullanan Yahya Kemal Beyatlı’dır.
 • Bunu bir eser (roman) ismi olarak kullanan ise Ahmet Refik Altınay’dır.

Lale Devri Islahatları

 • İlk defa geçici elçilik açıldı. Paris, Viyana, Varşova, Moskova’da geçici elçilikler açıldı.
 • İlk geçici elçi: Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi – Fransa
 • Sefaretname = Seyahatname
 • Havadisname = Takrir = Risale
 • Sait Efendi Avrupa’da “Turkuveri” akımını başlattı (Türk gibi giyinme, yeme, içme).
 • Sosyal ve kültürel ıslahatlar bu dönemde yoğunlaştı.
 • İbrahim müteferrika ve Sait Efendi Avrupa’dan matbaayı getirdi (1727). (ilk özel matbaa)
 • Matbaada basılan ilk eser Vani Mehmet Efendiye ait Van Kulu Lügatı’dır.
 • Yenişehirli Abdullah Efendi matbaada dini eserlerin basımını yasakladı.
 • Gerçek Davud Ağa’nın katkısıyla tulumbacılar ocağı kuruldu (itfaiye).
 • İran’dan çiçek aşısı getirildi.
 • Bahçe mimarisi gelişti (III.Ahmet çeşmesi yapıldı).
 • İstanbul’da çini imalathanesi açıldı.
 • Kumaş fabrikaları açıldı. Batı modası ülkemizde yayıldı.
 • Devlet adamlarının portreleri yapıldı.
 • Tercüme heyetleri kuruldu.
 • Doğu klasikleri çevrildi.
 • Yalova’da kâğıt imalathanesi açıldı.
 • Versay Sarayı örnek alınarak Sadabat Sarayı yapıldı.

I.MAHMUT

 • Batı tarzında ilk askeri ıslahatları yapan devlet adamıdır.
 • Comte de Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa) getirildi. Batıdan gelen ilk ıslahatçı.
 • Humbara ocağı batı tarzında ıslah edildi.
 • Hendeshane (Kara subay okulu) açıldı.

III.MUSTAFA

 • Mühendishane-i Bahrı Hümayunu kurdu.
 • Baron de Tott Avrupa’dan getirildi.
 • Sürat topçuları ocağı kuruldu.
 • İç borçlanma (esham) kuralı getirildi.

I.ABDÜLHAMİT

 • Cülus bahşişini kaldırdı.
 • Ulufe alım satımını yasakladı.
 • İstihkâm okulu açıldı.
 • Bilim adamlarının kendi kıyafetleriyle ve dilleriyle çalışmalarına izin verildi.

III.SELİM

 • Yaptığı tüm ıslahatlara Nizam-ı Cedit denir.
 • Islahatlarında Fransa’yı örnek aldı.
 • Kabakçı Mustafa isyanı ile bu dönem sona erdi.
 • Osmanlı’da radikal yönde ilk ıslahat yapan padişahtır.
 • Meşveret meclisi aktif hale getirildi.
 • Nizam-ı Cedit adıyla yeni bir ordu kuruldu.
 • İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine kuruldu.
 • İlk defa kalıcı elçilik açıldı. Londra- Yusuf Agah Efendi
 • Levent ve Selimiye kışlaları yapıldı.
 • Zahire nazırlığı kurularak karaborsanın önüne geçildi.
 • Yerli malı teşvik edildi.
 • Devlet matbaası açıldı. Matbaayı amire
 • Şeyhülislamın yetkileri kısıtlandı.
 • Sarayın içindeki altın ve gümüşler eritildi.

Osmanlı Gerileme Dönemi Islahatları konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Osmanlı Gerileme Dönemi – Siyasi Tarih konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı