Ölçme ve Değerlendirme

Güvenirlik – Cronbach Alfa – Test Tekrar Test Yöntemleri

Güvenirlik

Güvenirlik – Cronbach Alfa – Test Tekrar Test ve Güvenirlik Hesaplama Yöntemleri konusu KPSS için oldukça önemlidir.

Güvenirlik

 Ölçme işleminin hatalardan arınık olmasıdır.  Yani tesadüfi hatalardan arınık olmasıdır.

Güvenirliğin Özellikleri

Kararlılık

Ölçme sonuçlarının geniş zaman diliminde( 3-6 hafta) benzer sonuçlar verilmesidir. Aynı ölçme aracının yakın sonuçlar vermesidir.

Tutarlılık

Ölçme sonuçlarının yakın zaman diliminde(0-3 hafta) benzer sonuçlar vermesidir. Aynı özelliği ölçen farklı ölçme araçlarının benzer sonuçlar vermesidir.

İç Tutarlılık: Ölçme arasındaki birimlerin birbiriyle uyumlu olmasıdır  örnek  cetvelde  birimlerin tamamının santimetre olması

Duyarlılık

Ölçme aracının hassasiyeti demektir .Hassasiyeti arttırmak için birimler arası mesafenin küçülmesidir. Ton>Kilogram>Gram

Yapılan bir testte aynı özelliği ölçen soru sayısının artırılması duyarlılığı arttırır.

Objektiflik

Nesnel, tarafsız yani yansız olmaktır.

Puanlayıcı Objektifliği:  Testi farklı bir uzmana puanlattırmaktır.

Puanlama Objektifliği: Puanlama yapılırken cevap anahtarı kullanmaktır.

Güvenirliği Etkileyen Faktörler

 • Bir ölçme aracının kararlı ve tutarlı duyarlı objektif sonuçlar vermesi güvenirliği artırır.
 • Soruların açık net anlaşılır olması güvenirliği arttırır.
 • Soruların birbiriyle uyumlu olması yani iç tutarlılık güvenirliği artırır.
 • Soruların orta güçlü olması güvenirliği artırır.
 • Soruların kolaydan zora doğru sıralanması güvenirliği artırır.
 • Soruların tek boyutlu (homojen) olması güvenirliği arttırır.
 • Grubun heterojen olması güvenirliği artırır.
 • Standart sapma, varyans ve ranj değerlerinin yüksek olması güvenirliği artırır.
 • Sınava giren kişi sayısını arttırmak güvenirliği artırır.
 • Standartlaştırılmış ortamlarda sınav yapmak güvenirliği arttırır.
 • Sınav yönergesi hazırlamak ve duyurmak güvenirliği arttırır.
 • Tesadüfi hatalar güvenirliği düşürür.
 • Öğrencilerin kopya çekmesi güvenirliği düşürür aynı zamanda geçerliği de düşürür.
 • Sınava karışan şans başarısı güvenirliği düşürür aynı zamanda geçerliği de düşürür.

Güvenirlik Hesaplama Yöntemleri

Güvenirlik(Rx) 0 —-1 aralığında 0’a yaklaşırsa düşük, 1’e yaklaşırsa yüksek demektir.

0,70 altında olursa düşüktür, üzerinde olursa yüksektir

İki Uygulamalı Yöntemler

Test Tekrar Test

Öğretmen bir uygulama yapar ve zaman geçtikten sonra ikinci  testi uygular. Testleri hiç değiştirmeden uygular.

Asıl amacı kararlılık katsayısı hesaplamaktır.

Dezavantajı iki test arasında geçen zaman kararlılığı kötü etkiler .

Bilgi ölçen testlerde çok kullanılmaz ancak psikolojik testlerde kullanılır. (zeka kişilik vb)

Paralel Testler Yöntemi (Eşdeğer Formlar Yöntemi)

Öğretmen bir uygulama yapar. Aradan zaman geçmeden farklı soruları içeren bir test uygular. Ancak soru tipi, soru sayısı, soru kapsamı ve soru güçlüğü aynı olmalıdır.

Asıl amaç tutarlık katsayısını belirlemektir.

Dezavantajı  2. Test için soru hazırlamak zordur.

Tek Uygulamalı Yöntemler

Testi Yarılama Yöntemi (Eşdeğer Yarılar)

Öğretmen testi 1 defa  uygular. Daha sonra testi ikiye böler ve iki yarım arasındaki korelasyona bakar.

Asıl amaç iç tutarlılık katsayısıdır.

Dezavantajı testin tamamı hakkında bilgi vermez.

KR20 – KR21

Ortak özellikleri

Nesnel testlerdir.

Tek doğru cevabı olan testlerdir.

Her soru aynı puan değerindedir. Doğru 1 puan yanlış 0 puan.

KR20 

Madde istatistiklerini ölçer.

Madde güçlük indeksi  ölçer: PJX

KR21’e göre daha duyarlıdır.

KR21

Test istatistiklerini  ölçer. Aritmetik ortalamayı ölçer

Cronbach Alfa

Çoklu kategoriye göre planlanan testlerde kullanılır.

Derecelendirme (likert tipi) ölçeklerde kullanılır.

Yazılı kompozisyon, psikomotor, duyuşsal alan hedefleri için kullanılabilir.

Güvenirlik Cronbach Alfa Test Tekrar Test konumuz burada sona erdi.

Korelasyon, Değişken Türleri ve Hata Türleri için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı