Rehberlik ve Özel Eğitim

Hümanist Yaklaşım

Hümanist Yaklaşım

Hümanist yaklaşım insanın özünde iyi olduğunu savunan bir psikolojik danışma kuramıdır. Yaklaşımın öncüleri Carl Rogers ve Abraham Maslow’dur. Hümanist yaklaşım insanın saygıya değer bir varlık olduğunu savunur. Hümanist yaklaşım hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hümanist Yaklaşımın Temel Özellikleri

Hümanist yaklaşımın diğer adı insancıl yaklaşımdır. İnsanın doğuştan iyi olduğuna inanan ve insanın kendi kendisine yetecek kapasiteye sahip olduğunu savunan bir kuramdır. Ayrıca her insan kendini gerçekleştirme eğilimi ile dünyaya gelmektedir. İnsanın bu ihtiyacına da değer verilmeli, kendisini gerçekleştirmesine katkıda bulunulmalıdır. Kötü olan insanların kötü oluşunu çevreye bağlar. Bu nedenle insanlar masumdur. İnsanları kötülüklere iten şey aslında çevredir.

Danışman ve danışan arasında eşit düzeyde bir ilişki vardır. Bazı yaklaşımlarda olduğu gibi danışman kendini otorite olarak görmez. Danışanın kişiliğine saygı duyulur. Danışan cesaretlendirilerek kendi hayatını yönlendirme ve düzene koyma şansı verilir. Böylece danışanın özerkliğine de saygı duyulur.

Hümanist yaklaşım en temel amaçlarından biri de kişinin benlik saygısını yükseltmektir. Benlik saygısını yükseltmek ise kişinin ideal benliği ile gerçek benliği arasındaki farkı azaltmakla mümkündür. Bu kurama göre gerçek benlik ve ideal benlik arasındaki farkın artması kişinin benlik saygısını da olumsuz yönde etkileyecektir.

Gerçek Benlik: Bireyin kendini algılayış şeklidir. Bireyin kendisi hakkındaki düşünceleri ifade eder.

İdeal Benlik: Bireyin olmak istediği ve kendisini görmek istediği benlik türüdür. Kişinin ben kim olmak istiyorum sorusuna verdiği cevaptır.

Hümanist yaklaşımın iki kolu vardır. Bunlar Rogers’ın geliştirdiği Danışandan Hız Alan Yaklaşım ve Maslow’un geliştirdiği İhtiyaçlar Hiyerarşisi’dir.

Aşağıda Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi verilmiştir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre en temelde 5 ana ihtiyacımız vardır. Bunlar fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi – ait olma, saygı – statü ve kendini gerçekleştirmedir.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Temel Özellikleri

İhtiyaçlar piramidindeki sıralama tamamen katı bir sıralama değildir. Birey bir ihtiyacını henüz karşılamamışken diğer ihtiyacına geçebilir. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında esaret altında olan Anne Frank, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken günlük tutmaya devam etmiştir. Ya da bir sanatçı karnını doyurmakta zorlanırken resim çizmeye devam edebilir. Yani fiziksel ihtiyaçlar karşılanmadan da diğer ihtiyaçlar karşılanabilir.

İhtiyaçlar hiyerarşisini simgeleyen üstteki piramit evrensel özellik taşımaktadır. Buradaki ihtiyaçlar dünya üzerindeki herkes için aydınıdır. Ancak özel olarak ihtiyaçlar değişebilir. Örneğin bir kültürde koyunlara sahi olmak saygınlık ihtiyacını karşılamaktayken öteki kültürde bu saygınlık için yeterli olmayabilir. Ancak temel, evrensel ve değişmez olan şey saygınlık ihtiyacının ve piramitteki diğer ihtiyaçların varlığıdır.

Bir davranış sadece tek bir nedenle ortaya çıkmamaktadır. Örneğin açlık ihtiyacı biyolojik bir ihtiyaç olabilirken aynı zamanda psikolojik olarak rahatlamayı sağlayan bir davranış olarak da karşımıza çıkabilir.

Piramitteki üst ihtiyaçların ortaya çıkması alttaki ihtiyaçların doyurulmasıyla ilgilidir. Ancak bu ihtiyaçların tamamen doyurulması gerekmez. Bazı durumlarda bu ihtiyaçların az bir miktarda doyurulması da bir üst basamaktaki ihtiyaçların ortaya çıkması için yeterli olabilmektedir.

Hümanist Yaklaşım konusu burada sona erdi. Diğer rehberlik konuları için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı