Tarih

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi- Siyasi Tarih

İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi
Mete Han ve Türk Göçleri

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Siyasal konusundan kültür medeniyet konusundan geldiği kadar sık soru gelmese de 1 soru gelme ihtimali vardır.

Türk Adının Anlamı

Uygur: Güç, kuvvet
Çin: Miğfer
Ziya Gökalp: Töre, kanun sahibi
Divan-ı Lügatüt Türk: Olgunluk çağı

Orta Asya’daki Önemli Kültür Merkezleri

Anav: Orta Asya’daki en eski kültür merkezi
Afanosyova: Orta Asya’daki en eksi Türk kültür merkezi

Türk Devletleri – Boyları

1.İskitler

-Bilinen ilk Türk boyudur.
-Alp Er Tunga ve Şu destanlarını yazmışlardır.
-Üzengi’yi buldular.
-Tomris adlı kadın hükümdar bu boyda yaşadı.
-Amazon kadınları bu devlette yaşadı.
-Lakapları “Bozkırın Kuyumcuları”dır.
-Hayvan üslubunu kullanmışlardır.

2.Asya Hun Devleti

-İlk teşkilatlı Türk devletidir.
-Merkezi Ötüken’dir.
-Çin Seddi bu devletin akınları nedeniyle inşa edildi.
-İlk hükümdarı Teoman, en önemli hükümdarı ise Mete Han’dır.
-Mete Han Türk boylarını birleştirmiş ve bu devletin çatısı altında toplamıştır.
-İlk disiplinli Türk Ordusunu Mete Han kurmuştur. Ayrıca Islıklı Ok ve Onluk Sistemi bulan kişidir.
-Asya Hunlarının yıkılmasıyla kavimler göçü ortaya çıkmıştır.

3.Avrupa Hun Devleti

-Kurucusu Balamir’dir.
-Uldız döneminde Anadolu’ya seferler düzenlemişlerdir.
-Atilla dönemi en parlak dönemidir. Roma üzerine seferler yapılmıştır. Doğu Roma ile Margus Barışı yapılmıştır.

4.I.Köktürk Devleti

-Orta Asya’da kurulan 2. büyük Türk devletidir.(İlki Asya Hun)
-Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.
-Parayı kullanan ilk Türk devletidir.
-Kurucusu Bumin Kağan’dır. Aşina soyundan gelmektedir.
-En parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir.
-Kürşad ayaklanması bu devletin yıkılmasından sonra ortaya çıkmıştır.

5.II.Köktürk Devleti

-Kutluk Kağan(İlteriş) tarafından kurulmuştur.
-En parlak dönemi Bilge Kağan ve Kül Tigin dönemidir.
-Vezir Tonyukuk zamanında Orhun Anıtları dikilmiş, Türkleri birleştirdiği için Türklerin Bismarc’ı ünvanını almıştır.

6.Uygurlar

-II. Köktürk devletine son vermişlerdir.
-En parlak dönemi Bayan Han(Moyen Çur) dönemidir.
-Bögü Kağan zamanında Mani dinine geçilmiş, et yemek ve savaşmak yasaklanmıştır.
-Yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayatla beraber matbaa ve yayıncılık gelişti.
-Sanat dalları gelişmiştir. Resim, heykelcilik, fresk, çini gelişmiştir.
-Çav adı verilen kağıt paralar bastırılmıştır.

7.Avarlar(Juan Juan)

Avrupa’daki kurucusu Bayan Han’dır.
İstanbul’u Sasanilerle beraber iki kez kuşattılar.
-İstanbul’u ilk kuşatan Türk devletidir.
-Üzengi’yi Avrupa’ya taşıdılar.
-Hristiyanlığı benimseyip slavlaşmışlardır.

8.Bulgarlar

1. İtil Bulgarları
-İslamiyeti benimseyen ilk Türk devletidir.
-İbn-i Fadlan bu devlete İslamiyeti öğretmiştir.
2. Tuna Bulgarları
-Boris Han zamanında hristiyanlığı benimsediler.
-İstanbul’u kuşattılar.

9.Hazarlar

-Museviliği Benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.
-İçinde yaşayan müslümanların başında Haz adı verilen kişiler vardır.
-“Hazar Barış Çağı”nı sağlamışlardır.

10.Macarlar

-Kurucusu Arpad’dır.
-Mohaç savaşı ile Osmanlı egemenliğine girdiler.
-Türkoloji enstitüsünü kurmuşlardır.

11.Peçenekler

-Bizans’ta paralı askerlik yaptılar.
-Malazgirt savaşında taraf değiştirip Büyük Selçuklu tarafına geçmişlerdir.
-Çaka Beyi İstanbul’u kuşattı.

12.Kıpçaklar(Kumanlar)

-İgor ve Dede Korkut masallarında anlatıldılar.
-Hristiyanlığı benimsediler.
-Codex Comanius adında bir Kıpçak sözlüğü yazdılar.

13.Türgeşler

-Bögü Tarkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır.

14.Kırgızlar

-Manas destanını yazmışlardır.
-Moğol egemenliğine giren ilk Türk topluluğudur.

15.Karluklar

-Karahanlı Devleti’ni kurdular.
-Cengiz Han’a tabi olan ilk topluluktur.
-İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

16. Tabgaçlar

-İlk din değiştiren topluluktur. Budizm’e geçmişlerdir.
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyet:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı