Öğrenme Psikolojisi

Öğrenen ile İlgili Faktörler

Öğrenen ile İlgili Faktörler

Öğrenen ile İlgili Faktörler öğrenen kişiden kaynaklı olan ve öğrenme sürecini etkileyen faktörlerdir. Bunlar türe özgü hazır oluş, olgunlaşma, hazırbulunuşluk, genel uyarılmışlık hali, güdü, dikkat ve eski yaşantılardır.

Öğrenen ile İlgili Faktörler

Olgunlaşma

Bireyde, büyüme sonucu gelişen fonksiyonel yani işlevsel değişiklerdir. Bireyin kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilme gücüne sahip olmasıdır. Olgunlaşma çevreden bağımsız, kalıtımsal olarak kendinden gelişen bir süreçtir. 

Örnek: Bir çocuğun kaslarının oyuncak tutabilecek düzeye gelmesi, bisiklet sürülebilecek düzeyde gelişimin gerçekleşmesi, çocuğun tuvaletini kontrol edebilecek düzeye ulaşması.

Türe Özgü Hazır Oluş

Doğuştan donanım anlamına da gelen türe özgü hazır oluş, organizmanın istenen davranışı yapabilmek için gerekli biyolojik donanıma sahip olmasını ifade eder. Öğrenmelerin gerçekleşmesi için asgari ve temel koşul olarak kabul edilir. Organizmanın neyi öğrenip neyi öğrenemeyeceğini belirleyen temel kavramdır.

Örnek: İnsanlar koşarken belli bir hıza çıkabilirken atlar ve çitalar çok daha hızlı koşabilirler.

Hazırbulunuşluk

Bireyin yeni bir öğrenme öncesinde sahip olduğu tüm özelliklerdir. Bireyin gelişimi, tutumu, yaşı, olgunluk seviyesi, gelişimi, ön öğrenmeleri gibi öğrenme üzerinde etkili olan değişkenlerdir. 

Örnek: Çocuğun okumayı öğrenebilmesi için okumaya isteğinin olması, güdülenmiş olması, hazır olması. Dört işlemi öğrenmek için gerekli ön öğrenmelere ve motivasyona sahip olması.

Genel Uyarılmışlık Hali

Genel uyarılmışlık hali organizmanın belli bir uyanıklık düzeyinde bulunarak bu uyarıcıları algılayabilecek durumda olmasıdır. Genel uyarılmışlık düzeyi düşük olan bireylerin dışarıdan uyarıcıları alma kapasiteleri de düşük olurken, genel uyarılmışlık hali yüksek olan bireylerin panik gibi durumlar oluşabilir. Bu nedenle istenen genel uyarılmışlık hali orta düzeydir.

Örnek: Telefon oynarken ders çalışan bir kişinin sınavdan düşük puan alması.

Güdü

Organizmanın içsel süreçlerinin başında gelen, ihtiyaçları karşılamak için harekete geçiren isteğe güdü denir. Güdüler tamamen ortadan kaldırılamazlar. Güdülerin kaynağı ihtiyaçlardır bunun sonucu ise davranışlar olmaktadır.

Birincil Güdüler – Fizyolojik Güdüler

Doğuştan getirilen, öğrenilmemiş, yaşamsal öneme sahip güdülerdir.

Örnek: Açlık, susuzluk, cinsellik gibi güdüler.

İkincil Güdüler – Sosyal ve Psikolojik Güdüler

Doğuştan getirilmemiş, öğrenilmiş, yaşamsal önemi olmayan güdülerdir.

Örnek: Beğenilme, başarı, pekiştirilme gibi güdüler.

İçsel Güdüler

Bireyi davranışa geçiren güç bireyin içinden gelir. Dış bir kaynak yoktur.

Örnek: Başarılı olma, bir şeyleri elde etme.

Dışsal Güdüler

Bireyi davranışta bulunmaya iten güç bireyin içinden gelir.

Örnek: Aferin alma, kendini beğendirme.

Dikkat

Kişinin zihinsel süreçlerini tek bir noktaya odaklamasıdır. Dikkatin bazı türleri vardır.

İstemli Dikkat – Seçici Dikkat

Dikkatin birey tarafından istenen noktaya yöneltilmesidir.

Örnek: Kalem almak isteyen kişinin yalnızca kırtasiyelere odaklanması

İstemsiz Dikkat

Kişinin istememesine rağmen dikkatini belli bir noktaya yöneltmek zorunda kalmasıdır.

Örnek: Ders çalışırken yan tarafta kavga eden komşularını dinlemek zorunda kalan öğrenci.

Bölünmüş Dikkat

Kişinin dikkatini aynı anda birden fazla etkene yöneltebilmesidir.

Örneğin kişinin yemek yerken video izlemesi.

Eski Yaşantılar

Öğrenilmiş eski bilgilerle yeni bilgiler birbirlerini etkilerler. Bu öğrenmeler aktarılır. Yeni öğrenmeler eski öğrenmeler üzerinde etkiliyken, eski öğrenmeler de yeni öğrenmeler üzerinde etkilidir.

Öğrenen ile İlgili Faktörler konusu burada sona erdi. Diğer konuları aşağıda bulabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı