Tarih

Osmanlı Kuruluş Dönemi Özet-Not

Osmanlı Kuruluş

Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Bey tarafından Söğüt veDomaniç’te 1299’da kurulmuştur. Osmanlı Kuruluş Dönemi 1299-1453 yılları arasında sürmüştür. Osmanlı Tarihinden KPSS’de toplam 9 soru gelmektedir. Bu sorular ağırlıklı olarak Kültür Medeniyet konusundan gelse de siyasi tarih de potansiyel soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları

Osman Bey (Fahrüddin)

Osmanlı Devleti’nin kurucusudur.

Merkezi söğüt’ten Bilecik’e taşıdı.

Bizans’la yapılan Koyunhisar Savaşı‘nı kazandı.

İlk Osmanlı parasını bastı.

Osman Bey adına ilk hutbeyi okuyan kişi Dursun Fakih‘tir.  Dursun Fakih aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ilk kadısıdır.

Orhan Bey

Sultan unvanını kullanan ilk padişahtır.

İlk gümüş parayı kendi döneminde bastı.

Bizans’tan Bursa‘yı aldı ve başkent yaptı.

Maltepe Savaşı’yla Bizans’ı mağlup etti.

İzmit ve İznik alındı. Karesioğulları Osmanlı’ya katıldı.

Çimpe Kalesi’nin alınması ile ilk defa Rumeli’ye geçildi 

Rumeli’de iskan faaliyetleri başladı

Ilk düzenli ordu olan Yaya ve Müsellemler kuruldu.

Divan teşkilatı oluşturuldu.

İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı  Medrese’nin başına müderris olarak  Davud-u Kayseri  geçti. Davud-u Kayseri  Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ilk  müderris olarak kabul edilir

I. Murat (Hüdavendigar)

Sazlıdere savaşı ile Edirne Bulgarlardan alındı. Başkent yapıldı.

Bunun üzerine Haçlılar saldırıya geçti.  Haçlılarla yapılan Sırpsındığı savaşı kazanıldı 

Sırplarla Çirmen Savaşı (İkinci Meriç Muharebesi) yapılarak kazanıldı

Osmanlı Kuvvetleri 1388’de Boşnak ve Sırplara  Ploşnik’te mağlup oldu

Haçlılarla yapılan I.Kosova Savaşı kazanıldı bu savaşta ilk defa savaş topu kullanıldı. I. Murat  bu savaşta bir  Sırp tarafından  bıçaklanarak şehit edildi.

Germiyanoğulları’ndan çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı  alındı.

Hamitoğulları’ndan Isparta Yalvaç, Beyşehir, Akşehir ve Seydişehir para karşılığı alındı.

Yeniçeri Ocağı kuruldu

Rumeli Beylerbeyliği kuruldu

İlk sadrazam tayini yapıldı. ( Çandarlı Kara Halil Paşa)

Defterdarlık ve kazaskerlik makamları kuruldu.

I. Bayezid (Yıldırım)

Niğbolu Savaşı’nı kazanarak Sultan-ı İklim-i Rum unvanını aldı

İstanbul ilk kez kuşatıldı ve buraya Anadolu Hisarı yaptırıldı.

Ankara Savaşı‘nda Timur’a yenildi ve Osmanlı  Fetret Devri‘ne girdi.

Anadolu Türk siyasi birliği parçalandı beylikler dönemi tekrar başladı.  

İstanbul’un fethi gecikti

I.Mehmed (Çelebi)

Fetret Devri’ni bitirdiği için Osmanlı’nın  2. kurucusu olarak kabul edilir.

İlk dini nitelikli ayaklanma olan Şeyh Bedrettin İsyanı bu dönemde çıkmıştır. İsyan bastırılmıştır.

II. Murat (Hayır Babası)

Osmanlı Kuruluş Dönemi son padişahıdır. Amcası Düzmece Mustafa ve kardeşinin Şehzade Mustafa isyanını bastırdı.

Macarlar’la  Edirne Segedin Antlaşması’nı imzaladı

Buçuktepe İsyanı yaşandı. Bu isyanın nedeni tahttan inmek isteyen II. Murat’ı yeniçerilerin tekrar tahta geçirmek istemesidir.

Varna ve II. Kosova  savaşları haçlılara karşı kazanıldı.

İstanbul’u kuşattı ancak başarılı olamadı.

Osmanlı Kuruluş Dönemi siyasi tarih konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Türk İslam Tarihi Bilim İnsanları konusu için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı