Tarih

Osmanlı Yükselme Dönemi Özet-Not

Osmanlı Yükselme Dönemi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle başlayan Osmanlı Yükselme Dönemi Sokullu’nun vefatına kadar sürmüştür.

Osmanlı Tarihinden KPSS’de toplam 9 soru gelmektedir. Bu sorular ağırlıklı olarak Kültür Medeniyet konusundan gelse de Osmanlı Yükselme dönemi siyasi tarih de potansiyel soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları

Fatih Sultan Mehmet (Avni) 

İstanbul’u 1453 yılında fethetti

Osmanlı Devleti’nin ilk imtiyazları Venedik’e verildi. Venedik İstanbul’da Elçi bulundurabilecekti.  bu elçiye Balyos denmektedir.

Surre alayları adındaki alay Hicaz’a gönderdi. Bu alay Nakibul Eşrafa (Peygamberin Soyu) gönderile hediyelerden oluşur.

Fatih Sultan-ı Bahreyn (İki denizin sultanı) ve Sultan-ı Berreyn (İki karanın sultanı) unvanlarını aldı.

Örfi hukuku Kanunname-i Ali Osman adıyla yazılı hale getirdi.

İlk defa İltizam Sistemi uygulandı.

Divana Nişancı atandı ve sadrazam Divan başkanı oldu.

İlk defa Müsadere Sistemi uygulandı.

İlk defa altın para basıldı.

 Ayasofya Kilisesi Fatih Camii’ne çevrildi.

Culüs(tahta çıkınca verilen bahşiş) vermek yasalaştı.

Topkapı Sarayı yapıldı. Sahn-ı Seman ve Tetinme medreseleri açıldı.

 Fatih’in Fethettiği Yerler

Balkanlar

Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Eflak, Boğdan, Mora

 Anadolu

 İstanbul, Amasya, Konya, Karaman, Sinop, Samsun, Trabzon, Rum imparatorluğu, Otlukbeli savaşıyla Doğu Anadolu

Denizler

Ege Adaları, Taşoz-Gökçe Ada, Otranto, Kırım

II. Bayezid (Adli)

Yükselme döneminde Duraklama yaşanılan  dönemdir.

Cem Sultan İsyanı bu duraklamaya sebep oldu.

Safevi destekli Şahkulu ayaklanması çıktı. 

Karamanoğlu Beyliği’ne son verildi

 Kemal Reis komutasında İspanya’da zulme uğrayan Yahudi ve Müslümanlar Osmanlı’ya getirildi

Yavuz Sultan Selim (Hamidul Harameyn)

İlk ekonomik nitelikli isyan olan Celali İsyanı Bozoklu Celal önderliğinde Tokat’ta başladı

Çaldıran ve Turnadağ savaşlarıyla Dulkadiroğulları’na son verildi.

 Mercidabık ve Ridaniye Savaşları ile Memlükler’e son verildi.

 Hicaz ve Baharat Yolu Osmanlı denetimine geçti.

Halifelik makamı Osmanlı’nın eline geçti.

 İdris-i Bitlisi Heşt Behişt adlı eserini Yavuz’a sundu.

 Kanuni Sultan Süleyman

 Belgrad, Rodos ve Budin Mohaç Meydan Savaşı ile alındı.

 1529’da ilk defa Viyana kuşatıldı.

1533’te İbrahim Paşa Antlaşması ile  Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.  Avrupa Osmanlı’nın üstünlüğünü bu antlaşma ile kabul etti.

 1535’de Fransa’ya kapitülasyon verildi.

Haçlılarla yapılan Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Bu savaşın kazanıldığı gün olan 28 Eylül donanma günü olarak kutlanmaktadır.

 1538’de Hint Deniz Seferleri’ne başlandı ancak başarısız olundu.

 Macaristan, Trablusgarp, Yemen, Sudan ve Etiyopya alındı.

 İlk Osmanlı İran Antlaşması olan Amasya Antlaşması imzalandı.

 Piyale Paşa’nın önderliğinde Cerbe Deniz Savaşı kazanıldı

II.Selim 

 Devlet işlerine pek  karışmadığı için bu dönemde Sokullu Mehmet Paşa oldukça etkili oldu.

1571 yılında Kıbrıs alındı.

 İnebahtı Savaşı‘nda Osmanlı kaybetti ve Osmanlı Donanması tarihte ilk olarak yakıldı.

Osmanlı Yükselme Dönemi konusu burada sona ermiştir.

Bir önceki konu olan Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi konusu için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı