Program Geliştirme

 • Kültürleme Kültürlenme Kültürleşme

  Kültürleme Kültürlenme Kültürleşme

  Kültürleme Kültürlenme Kültürleşme birbirleriyle ilişkili, toplumun 3 kavramdır. Bu üç dinamik öge toplum için oldukça etkilidir. Eğitim ve Kültür konusu için konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

  Kültürleme

  Kültürü öğretme, aktarma işine denir. Örneğin Hayat Bilgisi dersinde öğrencilere bayramların öneminin anlatılması.

  İstendik Kültürleme

  Bireye formal eğitim yoluyla kültürün aktarılması sürecidir.

  Gelişigüzel Kültürlenme

  Örf, adet, gelenek ve göreneklerin toplum tarafından planlanmamış bir şekilde bireye aktarılması sürecidir.

  Zoraki Kültürleme

  Bireye baskı ve beyin yıkama yoluyla kültürün empoze edilmesi sürecidir.

  Kültürlenme

  İki kültürün birleşmesiyle yeni bir kültürün oluşmasıdır. Kültür sentezi sonucu yeni bir kültürün yaratılmasıdır. Örneğin Türk işçilerin oluşturduğu Almancı kültürü kültürlenmeye örnektir. Asıl kültürde olmayan yeni bir alt kültür oluşturulur.

  Kültürleşme

  Adından da anlaşılacağı üzere beraber yapılma anlamı taşımaktadır. Yani bireylerin kültür alışverişi yapmasıdır. Örneğin yeni evli bir İngiliz – Fransız çiftin birbirlerine kültürlerini öğretmeleri.

  Kültürel Şok

  Birey içinde bulunduğu toplumdan daha önce hiç bulunmadığı ve çok farklı bir topluma girerse büyük bir şaşkınlık ve bazı zorluklar yaşayabilir.

  Eğitim ve Sistem

  Eğitim sistemi birçok unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar birbirleriyle bağlantı içindedir. Eğitim sistemi bu unsurların başarılı bir şekilde düzenlenmesi ve kullanılmasıyla başarılı olabilir. Bu unsurlar;

  Girdi

  Eğitimin en önemli öğesidir. Eğitim almaya başlayan öğrenciler, eğitim verecek olan öğretmenler, kullanılacak olan program, yapılmış olan yatırımlar gibi eğitim sistemin başında sisteme dahil olan ögeler girdi içinde değerlendirilebilir.

  İşlem

  Diğer adı süreçtir. Eğitim sırasında kullanılan enstrümanlara denir. Dersin işlendiği yer, öğretim teknikleri, sınıf yönetimi gibi etkenler bu kapsama alınabilir.

  Çıktı

  Öğrenme süreci sonunda alınan ürünler olarak da tanımlanabilir. Mezun olan öğrenciler, maddi gelirler, öğrencinin eriştiği eğitim seviyesi bunların arasında sayılabilir.

  Dönüt

  Eğitim sürecinde verilen geri bildirimlere dönüt adı verilir. Eğitimin isteneni verip vermediği, amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir. Sistemde kullanılırsa sistem açık sistem kapsamında ele alınabilir.

  Sistem Türleri

  Açık Sistem

  Girdi, işlem, çıktı ve dönütün etkin olarak kullanıldığı sistemlerdir. Türk milli eğitim sistemi açık sistem kapsamındadır.

  Yarı Açık Sistem

  Girdi işlem ve çıktının bulunduğu ancak dönütün bulunmadığı sistemlerdir. Sistemin başarılı olup olmadığı hakkında hiçbir bilgi alınamaz çünkü dönüt bulunmamaktadır.

  Kapalı Sistem

  Girdi, işlem ve çıktının arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığı sistemlerdir. Girdi veya çıktılar eksiktir. Değişime kapalı bir sistemdir.

  Kültürleme Kültürlenme Kültürleşme konusu burada sona erdi.

  Kültürleme Kültürlenme Kültürleşme konusundan sonraki konu olan …

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı