Rehberlik ve Özel Eğitim

Rehberliğin Örgüt Modelleri

Rehberliğin Örgüt Modelleri

Rehberliğin Örgüt Modelleri konusunda Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli ve Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli olmak üzere iki konu başlığı bulunmaktadır. Bu modelleri aşağıda tanımları, eksiklikleri ve faydaları ile bulabilirsiniz.

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli

Rehberliğin Örgüt Modellerinin ilkinden olan bu anlayışa göre okuldaki rehberlik hizmetlerinden sadece rehber öğretmenler (psikolojik danışmanlar) değil, okulda öğrenci ile ilgilenen tüm personel sorumludur. Bu yönüyle rehberlik programı eğitimden ayrı değil, aksine eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Okuldaki branş öğretmenleri öğretime ilk elden katıldıklarından en çok rehberlik görevi onlara düşmektedir.

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli’nin uygulandığı bir okulda eğer bir psikolojik danışman varsa bu danışmanın görevi okuldaki rehberlik hizmetlerini koordine etmek ve eşgüdümü sağlamaktır. Bu model her öğretmeni aynı zamanda bir danışman olarak görür.

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli’nin Faydaları

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli’nde rehberlik dersleri normal ders gibi verilir. Ayrıca bütün öğretmenler rehberlik hizmetlerinde yer aldığı için hizmetlerin verilmesi kolaylaşır. Ayrıca branş öğretmenleri öğrencileri uzun süre gözlemleme olanağına sahip oldukları için öğrenciyi yakından tanıma şansı elde ederler ve böylece rehberlik hizmetlerinin etkiliği artar.

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli’nin Eksiklikleri

Merkezileşmemiş – Uzmanlaşmamış Rehberlik Modeli’nin kusurları ise öğretmenlerin uzmanlaşmadıkları rehberlik konusunda yardım verme konusunda zorunlu olmalarıdır. Ayrıca bu modelde grup rehberliği daha fazla önemsenmektedir. Bu da bireysel rehberliğin arka plana atılmasına sebebiyet verecektir. Kayıtların belli bir yerde toplanmaması, rehberliğin zaman alıp öğretim faaliyetlerini kısıtlaması, hizmet alanında uzmanlaşma sağlanamaması gibi etkenler de bu modelin zayıf yanları arasında sayılabilir.

Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli

Rehberliğin Örgüt Modellerinden ikisincisi olan Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’ne göre rehberlik hizmetleri sadece bu alanda uzmanlaşmış olan Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman tarafından verilebileceğini savunur. Bu modelde merkezileşmemiş modelde olduğu gibi öğretmenlerin de rehberlik hizmetlerine katılmaları beklenir ancak bu katılım merkezileşmemiş modelde olduğu kadar yoğun değildir. Öğretmenlerin katılımı yalnızca bilgi verme amaçlı olmaktadır. Bu modelin merkezinde ise Psikolojik Danışman vardır.

Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’nin Faydaları

Bu iş için eğitim görmüş, işin uzmanları tarafından yürütülen rehberlik çalışmaları daha nitelikli olmaktadır. Rehberlik hizmetlerinde görev alacak personelin görev ve iş dağılımları açıkça belirtilmiştir. Ayrıca Psikolojik danışmanlar kendi aralarında iş bölümü yapabilirler. Toplu dosya hazırlanması ise başka bir avantajdır. Uzmanlar sadece rehberlik alanına yoğunlaştıkları için psikolojik danışma etkinliği de etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Sayılan bu özellikler Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’nin faydaları arasında sayılabilir.

Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’nin Eksiklikleri

Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’nin eksiklikleri ise branş öğretmenlerinin kendilerini rehberlik konusunda sorumlu hissetmemeleridir. Böylece rehberlik hizmetleri sadece psikolojik danışmanlara düşerken diğer öğretmenlerin ve yöneticilerin katılımı oldukça sınırlı olur. Ayrıca rehberlik hizmetlerinden görece daha az kişi faydalanabilir. Ayrıca uzman personel çalıştırmak maliyetli olabilir. Rehberlik hizmetleri bilgi verme etkinliklerinden soyutlanabilir. Bu durumda rehberlik hizmetlerinin sadece psikolojik danışma üzerinde yoğunlaştığı görülebilir. Rehberliğin Örgüt Modellerinden Merkezileşmiş – Uzmanlaşmış Rehberlik Modeli’nin eksiklikleri arasında bu özellikler sayılabilir.

Rehberliğin Örgüt Modelleri konusu burada sona erdi.

Diğer rehberlik konularını görmek için tıklayın.

Rehberlik modelleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı