Rehberlik ve Özel Eğitim

Rehberlik İlkeleri ve Amaçları

Rehberlik İlkeleri

Rehberlik İlkeleri ve amaçları Rehberlik ve Özel Eğitim dersini anlamak için oldukça önemlidir. Rehberlik ilkeleri ve amaçları rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde bir çerçeve sağlar. Bu çerçeve rehberlik hizmetlerini yürütecek kişilerin hizmetleri daha iyi yürütebilmesini sağlayacaktır.

Rehberlik İlkeleri

Bireysel Farklara Saygı

Her birey tek ve biriciktir. Her birey farklıdır. Her bireyin kişiliği, yetenekleri, ilgileri, tutumları farklıdır. Bu nedenle rehberlik hizmetleri verilirken bu farklılık göz önünde bulundurulmalıdır.

Süreklilik

Rehberlik sadece tek bir anlık değil, sürekli bir hizmettir. Rehberlik belli bir zamanla sınırlanamadığı için öğretimin her kademesinde rehberlik hizmetlerinden faydalanılabilir. Bu ilke gelişim ilkelerinden gelişimin sürekliliğine dayanır. Bireyin her dönemde gelişimi farklıdır ve bu nedenle rehberlik hizmetleri de sürekli olmalıdır.

İşbirliği

Rehberlik hizmetlerinin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için okul içinde ve dışında tüm kişilerin desteği alınmalıdır. Bu kişiler okulun tüm yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, personelleri ile öğrenci velileri ve diğer kişilerdir. Okul rehber öğretmeninin bu kişilerle işbirliği içinde çalışması gereklidir. Bu işbirliği ve sorumluluk hizmetlerin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Tüm Bireylere Dönük Olma

Rehberlik hizmetleri sorunu olan veya olmayan tüm bireylere dönük yürütülen hizmetlerdir. Rehberlik hizmeti sadece sorunu olan öğrencilere dönüktür şeklindeki anlayış yanlıştır. Bireyin hizmetlerden yararlanması için bir sorununun olması gerekmez.

Hem Bireye Hem Topluma Dönük Olma

Rehberliğin merkezinde birey vardır. Yani asıl amaç bireye yardımdır. Ancak yardım yapılırken toplum da göz ardı edilmemeli, toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Önemli rehberlik ilkelerinden olan bu ilke içinde yaşanılan topluma da işaret eder.

Profesyonellik

Rehberlik hizmetleri profesyonel bir şekilde planlı ve programlı olarak sunulmalıdır. Rehberlik plan ve programlarının hazırlanmasında uzman rehber öğretmenler çalışmalıdır. Bu hazırlık bir ekip işidir ve işbirliği içinde yürütülmelidir.

Gizlilik

Rehberlik hizmetlerinde gizlilik oldukça önemlidir. Yapılan etkinlik ve çalışmalarla elde edilen bilgiler öğrencinin izni olmadan başkaları ile paylaşılmamalıdır. Özellikle psikolojik danışma uygulamasında elde edilen hassas bilgiler başkaları ile paylaşılmamalıdır. Gizlilik ilkesine uyulmaması öğrencinin rehberlik servisine olan güvenini oldukça olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle gizlilik ve güven ilişkisinin sağlanması elzemdir.

Gönüllülük

Rehberlik hizmetlerinden faydalanmada gönüllük esastır. Bireyler bu hizmetlerden faydalanmak için zorlanamaz ancak teşvik edilebilir. Unutulmaması gereken ise bu etkinliklerin tamamı, öğretmenler ve öğrencilerin, fark etmeksizin, gönüllü olmasıyla gerçekleştirilebilir.

Özerklik

Özerklik bireyin kendi kendine yetebilir olmasıdır. Rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından biri de bireyin kendi kendine yetebilir olmasını sağlamaktır. Bireyin özerkliğine saygı duyulmalı ve bu teşvik edilmelidir.

Demokratik ve İnsancıl Anlayış

Demokratik anlayış insanların seçimlerde özgür olduğunu ifade eden bir kavramdır. Her birey seçim hakkına sahiptir ve bu hakka dokunulmamalıdır. İnsancıl anlayış ile kastedilen ise insanın özünde iyi olduğuna inanılmasını ifade eder. İnsanı ne yapmış olursa, nasıl olursa olsun kabul etmeyi de ifade eder. Bu anlayış hümanist yaklaşımın bir parçasıdır.

Rehberlik ilkeleri burada sona erdi. Aşağıda Rehberlik Amaçlarını bulabilirsiniz.

Rehberliğin Amaçları

Kendini Tanıma

Olanakları Fark Etme

Uygun Seçimler Yapma

Çevreye Uyum

Kendini Gerçekleştirme

Rehberlik ilkeleri ve amaçları konusu burada sona erdi. Diğer rehberlik konuları için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı