Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Tartışma Teknikleri – 19 Teknik

Tartışma Teknikleri

Tartışma yönteminde kullanılan iki tür tartışma tekniği vardır. Bunlar bireysel teknikler ve grupla uygulanan tekniklerdir. Tartışma teknikleri konusu tanımları ve örnekleriyle aşağıda bulabilirsiniz.

Bireysel Tartışma Teknikleri 

Demeç

Basın yayın organlarına bilgi verici açıklamalar yapılmasıdır.

Örneğin sağlık bakanının karantina hakkında basına bilgiler vermesi.

Nutuk (Söylev)

Duyguları harekete geçirici konuşmalar yapılan tartışma tekniğidir. Belirli günlerde yapılır. 

Örneğin 23 nisanda müdürün duygusal bir konuşma yapması.

Konferans

Alanında uzman birinin uzmanlaştığı alanla ilgili bilgi vermesidir. 

Örneğin eğitim bilimleri konusunda uzman olan bir profesörün tartışma teknikleri hakkında bilgiler vermesi.

Seminer

Bir konuda araştırma yapan ve bilgi sahibi olan birinin o konu hakkında bilgilendirme yapması. Konferansla farkı, kişinin uzman olmasına gerek yoktur.

Örneğin bir öğrencinin araştırma yaptığı bir konuyu sunması.

Brifing 

Bir kurumda astın üste verdiği iş veya araçla ilgili kısa ve öz teknik bilgidir. 

Örneğin bir okul müdürünün müfettişlere okul hakkında bilgiler vermesi.

Grupla Tartışma Teknikleri

Münazara

İki grubun seyircilerin ve jürinin önünde zıt görüşleri savunarak tartıştıkları bir tekniktir. Amaç bilimsel ve akademik bilgi vermek değildir, amaç jüriyi ikna etmektir. Böylece tartışma becerileri gelişecektir. Tez, antitez, jüri ve 2 grup vardır. 

Örneğin veganlığı savunan ve karşı çıkan iki grubun jüri önünde tartışması.

Sempozyum

Uzmanların bilimsel, sanatsal veya akademik alanda bilgiler vermesidir. Sempozyumun diğer adı bilgi şölenidir. Birkaç gün ve birden fazla oturum şeklinde sürebilir. 

Örneğin bir grup uluslararası ilişkiler uzmanının ABD’nin çevreleme politikası hakkında bilgiler vermesi ve soruları cevaplandırması.

Panel

Sınıftaki 3-5 kişilik bir öğrenci grubunun önceden hazırlık yaparak bir konu hakkında derinlemesine  ve detaylı bir şekilde tartışmalarıdır. Tartışmada bir sonuca varılmaz ancak konu detaylı bir şekilde ele alınmış olur. 

Örneğin Türkiye’de bulaşıcı hastalıklar konusuyla ilgili sınıfta bir grup öğrencinin konuyu detaylı şekilde tartışması.

Forum

Panel gibi konunun uzmanlarının konuyu derinlemesine tartıştığı ancak sonun da seyircilerin de sorular sorarak ve görüşlerini belirterek dahil olabildikleri tartışma tekniğidir. Forumda bir başkan vardır. 

Örneğin Ali Kırca’nın Siyaset Meydanı adlı programı.

Açık Oturum

Katılımcıların ön hazırlık yapmadıkları, bir başkan yönetiminde 3-5 kişi tartıştıkları bir tartışma tekniğidir. 

Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumları birer açık oturumdur.

Zıt Panel

Sınıfta işlenen bir konunun tekrarı ve özetlenmesi amacıyla yapılır. SInıf iki gruba bölünür. Bir grup soru sorarken diğer grup ise cevaplar. Soru soran ve cevaplayan öğrenciler yer değiştirebilir.

Örneğin tarihte ortaçağ konusu için sınıfın ikiye ayrılması ve bir grubun soru sorarken diğer grubun cevaplandırması.

Kollegyum

Sınıfta iki gruptan birinin soruları cevaplandırırken diğerinin sorular sorması şeklinde uygulanan tartışma tekniğidir. Ancak bu teknikte gruplardan biri uzman gruptur. Önceden konuyla ilgili araştırmalar yapmışlardır. 

Örneğin coğrafya dersinde jeolojik zamanlar konusu için sınıfın  uzman ve soru soran grup olarak ayrılması ve tartışma yapılması.

Görüş Geliştirme 

Tüm sınıfın katılım gösterdiği, öğrencilerin bir konu hakkında “katılıyorum”, “katılmıyorum” ve “kararsızım” şeklinde görüş belirttikleri tartışma tekniğidir. Öğrenciler görüşlerini değiştirip diğer tarafa geçebilirler. Savunulan görüş nedenleriyle birlikte açıklanır. Amaç diğer öğrencileri ikna etmektir. 

Örneğin öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanılmalıdır konusunda tartışmaları ve diğer tarafı ikna etmeye çalışmaları.

Workshop (Çalıştay)

6-8 kişiden oluşan bir grup öğrencinin bir başkan yönetiminde belli bir konudaki sorunların üzerine çalışarak çözüm üretmeleri ve bu çözümü raporlaştırarak sunması aşamalarından oluşan tartışma tekniğidir. 

Örneğin öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sorunlarını tartışmaları, çözüm bulmaları ve bunu raporlaştırmaları.

Çalışma Grubu

Öğrencilerin bir konu üzerine çalışmaları ve elde ettikleri bilgileri sınıfa getirmeleri üzerine dayanan tartışma tekniğidir. 

Örneğin bir grup öğrencinin Karadeniz üzerine yaptıkları çalışmaları sınıfa sunmaları.

Delphi Tekniği

Bir grup uzmandan bir konuya ilişkin görüşlerinin alınmasıyla gerçekleştirilen tekniktir. Uzmanların birbirinden etkilenmemekiçin birbirlerinden habersiz görüş verirler. 

Örneğin küresel ısınma konusundan bir grup uzmandan ayrı ayrı özel olarak görüş alınması.

Sokrat Semineri

Öğrencilerin bir akademik metni tartışarak incelemeleridir. 

Örneğin 1961 anayasasının özgürlük bağlamında incelenmesi.

Sokratik Tartışma

“Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir” ilkesini temele alarak yapılan tartışmalardır. İki aşamada yürütülür. 

İroni Aşaması: Öğrencinin zihninde çelişki yaratılmaya çalışılır. Dengesizlik yaratılmaya çalışılır. 

Doğurtma Aşaması: Sorular sorularak ve ipuçları verilerek doğru yanıt buldurulmaya çalışılır. 

Örneğin öğrencilerin bildiklerinden çok emin oldukları konuları sorgulamalarını sağlamaya çalışmak ve eksik bilgilerini ortaya çıkararak tamamlamak.

Güdümlü Tartışma

Sonucu önceden belli olan tartışmalardır. Öğretmenin yönlendirdiği şekilde ilerler. 

Örneğin öğretmenin liderliğinde bir matematik formülünün ispatının sağlanması.

Tartışma Teknikleri konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Tartışma konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı