Ölçme ve Değerlendirme

Test Hazırlama ve Geliştirme – Test Türleri

Test Hazırlama ve Geliştirme – Test Türleri konusundan 1 – 2 soru aralığında soru gelmektedir.

Test Hazırlama ve Geliştirme Basamakları

1-Testin amacı belirlenir. ( Diagnostik Formatif Summatif olması)

2-Testin kapsamı belirlenir. (Testin konuları)

3-Belirtke tablosu hazırlanır.

4-Test soru sayısı ve madde türü belirlenir.

Açık Uçlu: Üst düzey becerileri ölçer, yorum yapma vardır.

Kapalı Uçlu: Alt düzey davranışları ölçer, daha nesneldir.

5-Deneme sınavının hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması.

6-Deneme sınavı sorularının gözden geçirilmesi.

7-Deneme sınavının uygulanması

8-Deneme sınavının madde analizlerinin yapılması.

9-Asıl testin maddeleri seçilir ve uygulama yapılır.

Test Türleri

1. Yazılı  Yoklama

-Öğrencilerin üst düzey davranışlarını ölçen sınavlardır. (Analiz, sentez, değerlendirme basamakları)

-Çok sayıda soru sorulamaz bu kapsam geçerliliği düşürür.

-Öğrencilere cevaplama özgürlüğü tanınmaktadır.

-Öğrencilere düşünceyi organize etme becerisi kazandırır.

-Puanlama objektifi düşüktür .

-Hazırlaması kolay uygulaması zordur.

2. Sözlü Yoklama

-Öğrencilerin üst düzey davranışlarının ölçen sınavlardır.  (Analiz, sentez, değerlendirme basamakları)

-Öğrencilerin iletişim, diksiyon ve kendini ifade etmeye becerilerinin ölçüldüğü tek sınavdır.

-Bireysel uygulanan tek sınavdır. Her öğrenci için farklı sorular vardır.

-Geçerliği ve güvenirliği en düşük olan sınavlardır. Bunu engellemek için sorular önceden hazırlanıp kura aracılığıyla uygulanmalıdır.

-Sözlü sınav tarihi öğrencilere önceden duyurulmalıdır.

 -Öğrenciler sınava teker teker alınır.

3. Kısa Cevaplı Test

-Alt düzey davranışları ölçer. (Bilgi ve kavrama basamakları)

-Çok sayıda soru sorulabilir.

-Nesnel puanlama objektifliği yüksektir.

-En önemli sınırlılığı öğrencileri ezbere yönlendirir.

-Sorular kaynaklardan olduğu gibi alınmamalıdır.

-İlköğretim 1. kademede yazılı yoklamanın alternatifi olarak kullanılır.

-Şans başarısı yoktur.

4. Boşluk Doldurma

-Kısa cevaplıdan farklı olarak şans başarısı vardır.

-Boşluktan sonra ekler(da, de vs) kullanılamaz.

-Boşluk uzunlukları standart olmalıdır.

-Boşluklar ifadenin başında veya sonunda olmamalıdır.

-Sorunun neyi sorduğu anlaşılacak kadar boşluk bırakılmalıdır.

5. Doğru Yanlış Testleri

-Alt düzey davranışların ölçülmesinde kullanılır.

-Örneklerin, tanımların, önermelerin, düşüncelerin bir konuya uygunluğu belirlenir.

-Çok sayıda soru sorulabilir.

-Nesnel puanlama objektifliği yüksektir.

-Şans başarısı en yüksek olan sınavlardır.

-Doğru veya yanlış cevap sayısı eşit olmalıdır.

Düzeltme formülü kullanılmalıdır. Düzeltme Formülü: 1 doğru 1 yanlışı götürür, 4 yanlış 1 doğruyu götürür vs.

6. Çoktan Seçmeli Testler

-En geniş hedef davranış ölçülebilen testtir. (Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme basamakları)

-Hazırlaması zordur, uzmanlık gerektirir.

-Uygulaması kolaydır.

-Çok sayıda soru sorulabilir, kapsam geçerliği yüksektir.

-Nesnel puanlama objektifliği yüksektir.

-Güvenilirliği ve geçerliliği en yüksek olan sınavlardır.

-Öğrenciler hakkında hayati kararlar alınırken kullanılması gereken sınavlardır.

-Öğrenciler sınav süresinin büyük bir kısmını soruları okuyarak geçirir. Bu durum geçerliği olumsuz etkiler.

Test Hazırlama ve Geliştirme
Çoktan Seçmeli Test Yapısı

Eşleştirme Testleri

-Bir sorunun bir seçenek karşılığı vardır.

-Bir seçenek sadece bir soruda kullanılabilir.

-Seçenekler sorulardan bir fazla olmalıdır.

-Testin uygulanmasına yönelik yönerge hazırlanmalıdır.

Çağdaş Değerlendirme Türleri

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Doğru – Yanlış testlerinin çağdaş yaklaşımlardaki karşılığıdır.

Öğrencinin bir soruya vermiş olduğu cevap diğer soruları da belirler.

Puanlama yapılırken çıkış noktasına bakılır

Test Hazırlama ve Geliştirme
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Yapılandırılmış Grid (Izgara)

Öğretmen sınavı hazırlar ve cevabı kutucuklara yerleştirir.

Bir kutucuk birden fazla soruda doğru cevap olabilir.

Görsel, mantıksal, analitik şemaların gelişimine katkı sağlar.

Kelime İlişkilendirme Testleri

Öğretmen konuyla ilgili 4-5 ana kavram belirler.

Öğrencilerden kısa sürede bu kavramlarla ilgili çağrışımları yazmaları istenir.

Test Hazırlama ve Geliştirme – Test Türleri konumuz burada sona ermiştir.

Bir önceki konu olan Geçerlik – Belirtke Tablosu için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı