Tarih

Türk İslam Devletleri – Siyasi Tarih

Türk İslam Devletleri

Türk İslam tarihi başlığı altında Türk İslam Devletleri konusunu bu yazıda işleyeceğiz. Konu anlatımı aşağıda bulabilirsiniz.

Talas Savaşı

-Abbasiler ile Çinliler arasında yapıldı.

-Türkler bu savaşta Araplara yardım etti ve Araplar kazandı.

-İslam Türkler arasında bu savaştan sonra kitleler halinde yayılmaya başladı.

-Bu savaş sonucunda kağıt ilk defa Çin dışına çıktı.

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

Tolunoğulları

-Tolunoğlu Ahmet tarafından Abasilerden ayrılarak kurulmuştur.

-Mısırda kurulan ilk Türk islam devletidir.

-Maristan adı verilen hastahaneler kurmuşlardır.

Akşitler(Ihşidler)

-Hicaz’da kurulan ilk Türk devletidir.

-Tevaif-i Mülk devletidir.(Abbasilerden ayrılarak kurulan devletlere tevaif-i mülk devleti denir.)

-Hükümdar Bin Togaç’a Ihşid ünvanı verilmiştir.

Not: Akşitler ve Tolunoğulları’nın yıkılmasının ortak sebebi yöneticilerin Türk, halkın ise Arap olmasıdır.

Eyyübiler

-Kurucusu Selahaddin-i Eyyubi’dir.

-1187 yılında yapılan Hıttin savaşıyla Kudüs’ü geri aldı.

-Selahaddin Eyyubi bu başarısıyla Kudüs fatihi lakabını almıştır.

Memlükler(Devlet-i Türkiyye)

-Memlük’ün kelime anlama kölemen veya köle demektir.

-Veraset sistemi farklı tek Türk devletidir. -Ayn Calut ve Elbistan savaşları ile Moğolları durdurabilen ilk devlet olmuşlardır.

-Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla yenilip yıkılmışlardır.

İlk Türk İslam Devletleri

İtil Bulgarları

-Tarihteki ilk İslam devletidir.

-Almış Han İslamiyeti kabul eden liderdir.

-İbn-i Fadlan Rıhle adlı eserinde İtil Bulgarları hakkında bilgi vemiştir.

Karahanlılar

-Orta Asya’da kurulan ilk müslüman Türk devletidir.

-Kurucusu Kül Bilge Kadir Han’dır.

-Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyeti kabul ettiler.

-Düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır.

-Ribad adı verillen kervansaraylar açmışlardır.

-Dünyada ilk burslu eğitim sistemini geliştirdiler.

-Bimarhane adı verilen hastahaneler açtılar.

-İlk Türk İslam eserlerini oluşturdular.

Ribat nedir?

-Kervansaraydır ancak içinde İslam’a davet için bir İmam bulunur.

-Yollardaki güvenliği sağlar.

-Savaşlarda gazi olanlar burada görev alırlar.

Gazneliler

Yeminiler olarak da bilinirler.

-Kurucusu Alp Tigin’dir.(Padişah ünvanını kullanan ilk kişidir.)

-En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.

-Sultan unvanını kullanan ilk kişi Gazneli Mahmut’tur.

-Hindistan’a seferler düzenlediler.

-Firdevsi ünlü Şehnamesini Gazneli Mahmud’a sunmuştur.

-Büyük Selçuklularla yapılan Dandanakan Savaşında yenilmelerinden sonra yıkılış sürecine girdiler.

Büyük Selçuklu Devleti

-1040 Dandanakan Savaşıyla kuruldular.

-Resmi kurucusu Tuğrul Bey’dir.

-İkili teşkilat sistemini uygulamışlardır.

-1048 yılında Bizanslarla Pasinler savaşını yaptılar. Bu savaşı kazandılar.  

-1055 yılında Tuğrul Bey Bağdat seferini yaptı ve 1058 yılında Şii Büveyhoğullarına son verdi.

-Halife Tuğrul Bey’e Doğunun ve Batının sultanı unvanını ve kılıcını verdi.

-1064 yılında Sultan Alparslan alınamaz denilen, hristiyanların büyük kalelerinden olan Ari kalesini fethetti. Bunun üzerine

–Halife tarafından kendisine Ebu’l Feth lakabı verilmiştir.

-1071 yılında Bizans’la yapılan Malazgirt savaşıyla Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. Bu savaşın diğer ismi “Yurt Açan” savaşıdır.

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılma Sebepleri

-Haşhaşilik faaliyetleri sonucunda Melikşah ve Nizamülmülk gibi büyük devlet adamlarının öldürülmesi.

-Abbasilerin zararlı faaliyetleri.

-Oğuzların kendilerine devlet kademelerinde görevler verilmemesi nedeniyle küsmesi ve devlete isyan etmeleri.

-1141 yılında Moğol kökenli Karahitaylarla yapılan Katvan savaşının kaybedilmesi sonucunda yıkılmıştır.

Anadolu’da Kurulan Türk İslam Devletleri

Dilmaçoğulları

-Bitlis’te kuruldu.

-Bitlis Ulu Cami’ni yapmışlardır.

Danişmentliler

-Sivas – Tokat – Malatya’da kuruldu.

-Kayseri Ulu Cami ve Anadoludaki İlk Medrese olma özelliğini taşıyan Çukur Medrese(Yağıbasan Medresesi – Tokat, Niksar) yapmışlardır.

Saltuklar

-Anadolu’daki ilk Türk İslam devletidir.

-Erzurum ve çevresinde kurulmuştur.

-Kale Cami, Tepsi Minare, Üç Kümbetler, Mama Hatun Türbesi gibi eserler bırakmışlardır.

Mengücekliler

-Divriği ve Erzincan çevresinde kuruldu.

-Divriği Ulu Cami eseri Mengücekliler’e aittir.

Artuklar

-Harput – Mardin – Diyarbakır çevresinde kurulmuşlardır.

-Hasan Keyf ve Malabadi köprüsünü eserleri Artuklular’a aittir.

-Ünlü mucit ve mühendis El Cezeri bu devlette yaşamıştır.

Çaka Beyliği

-İzmir ve çevresinde kuruldu.

-İlk Türk denizcisi Çaka Bey’dir.

-Kurmuş olduğu donanmanın kuruluş tarihi Deniz kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüdür.

Türk İslam Devleri konusu burada sona erdi.

Türk İslam Devletleri Kültür ve Medeniyet Konusu İçin;

Türk İslam Tarihi – Kültür ve Medeniyet

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı