Tarih

Türk İslam Tarihi Bilim İnsanları – 19 Bilim Adamı

Türk İslam Tarihi Bilim İnsanları

Türk İslam Tarihi Bilim İnsanları Farabi, Biruni, Gazali, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina, Zekeriya Er-Razi, Harezmi, Ömer Hayyam, Uluğ Bey,Cabir Bin Hayyam, Cevheri, Cezeri, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Edip Ahmet Yükneki, Ali Şir Nevai, Firdevsi, Utbi’yle ilgili KPSS’de soru çözmenizi sağlayacak bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Farabi

İlimleri sınıflandırılmıştır. (İhsaül Ulüm adlı kitabında)

İslam dünyasında  pozitif bilimleri başlatan kişi olmuştur

İlk defa modern bir müzik kitabı yazmıştır.(Kitabul Musiki)

Muallim-i Sani  olarak da  tanınır

Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişidir.

Eserleri: Kitabül Musiki, El Medinetül Fazıla, İhsaül Ulüm

Biruni

Yerçekimini  Newton’dan önce söylemiştir.

Dünyanın çapını hesaplamış, Rasathane kurmuştur.

Gazneliler Devletinde yaşamıştır.  Gazneli Mahmut kendisinden sarayımın en değerli hazinesi diye bahsetmiştir.

Eserleri: Asarul Bakiye

Gazali

Felsefe ile uğraşmıştır

Nizamiye Medreseleri’nin hocalığını ve rektörlüğünü yapmıştır.

İslam’ı savunduğu ve ispatlamaya çalıştığı için İhyadül Ulumiddin (Dinin İspatlayıcısı) lakabını almıştır.

Eserleri: Nasihatül Mülk (Sencere sunmuştur)

İbn-i Rüşt

Aklı ön plana çıkarmıştır. Gazalinin dini anlamak için aklı kullanmaya gerek yok tezini eleştiren Tuhfetül Tehafüt adlı eseri yazmıştır.

Eserleri: Tuhfetül Tehafüt

İbn-i Sina

Farmakoloji biliminin kurucusudur.

Eserleri batıda ders kitabı olarak okutulmuştur.

Fizikçi, tıpçı ve aynı zamanda  filozoftur.

Mikrobu ilk defa tanımlayan tarif eden kişidir.

Mide ameliyatını ilk defa yapan kişidir.

Eserleri: Kitabu Şifa, El Kanun Fit Tıp

Zekeriya Er-Razi

Tıpla uğraşmıştır.

Kızamık ve Çiçek hastalıklarını tanımlamış, bunların arasındaki farkı ortaya çıkarmıştır.

Eserleri: El Havi Ansiklopedisi

Harezmi

Matematikçidir. Cebir’in kurucusudur.

Sıfırı ilk kez kullanan kişidir

Eserleri: Zic-u Harezmi, Kitabu-l Cebr, Mukabele

Ömer Hayyam

Şair, yazar, matematikçi, filozof ve astronomdur.

Celali takvimini hazırlayan  komisyonun içinde yer almıştır

Eserleri: Nevruzname, Zic-i Melikşahi

Uluğ Bey

Timur Devletinde hükümdarlık yapmıştır.

Eserleri: Zici, Yıldızların Fihristi

Cabir Bin Hayyam

Kimya ile uğraşmıştır.

Atom demeden atomun ne olduğunu tanımlamıştır.

Cevheri

Büyük Selçuklu Devletinde yaşamıştır.

Kimya ile uğraşmıştır.

Eserleri: Kitab-ı Muhtar, Fi Keşf El Esrar

Cezeri

Robotik ve Sibernetik bilimlerinin kurucusudur. Bu alanda çalışmalar yapan ilk kişidir.

Artuklular Devletinde yaşamıştır. 

Eserleri: Kibaul Hiyel, Otomato

Kaşgarlı Mahmut

Arapça türkçe sözlük olan Divan-ı Lügattüt Türk’ü yazmıştır.

Eserleri: Kitabu Cevahirün Nahv Fi Lugatüt Türk, Divan-ı Lügattüt

Yusuf Has Hacip 

Karahanlılar döneminde yaşadı.

Kutadgu Bilig adlı ilk siyasetnameyi Tabgaç Buğra Han’a sundu.

Ahmet Yesevi

İlk Türk İslam mutasavvıfıdır.

Karahanlılar devletinde yaşamıştır.

Pir-i Türkistan adıyla bilinmektedir.

Divan’ı Hikmeti yazmıştır.

Edip Ahmet Yükneki

Atabetül Hakayık adlı eseri yamıştır.

Karahanlılar Devletinde yaşamıştır.

Ali Şir Nevai

Timurlular Devletinde şairlik yapmıştır.

Muhakemetül Lugateyn adlı eserinde Türkçe’nin Farsça’dan daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.

Firdevsi

Ünlü Şehnameyi yazıp Gazneli Mahmut’a sunmuştur.

Utbi

Gazneliler Devletinde yaşamıştır.

Tarih-i Yemin’i Gazneli Mahmut’a sunmuştur.

Türk İslam Tarihi Bilim İnsanları konusu burda sona ermiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri Tarihi için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı