Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Yapılandırmacı Öğrenme

Yapılandırmacı Öğrenme

Diğer adı Oluşturmacılık olan Yapılandırmacı Öğrenme eğitim kuramı geleneksel değil, modern bir eğitim kuramıdır. Bu kuramın temelini atan kişiler Piaget, Vygotsky, J. Dewey, Bruner ve Gestalt kuramcılarıdır. Yapılandırmacı eğitim kuramına göre öğrenciler bilgiyi kendi düşünce, sosyal çevre ve deneyimlerine göre oluşturmalıdırlar. Oluşturmacılık adı da buradan gelmektedir. Yapılandırmacı Öğrenme modelinde öğrenme sürecine deneyim, mantıksal düşünme süreçleri, sosyal çevre ve gözlem de dahil edilmektedir.

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının Temel Özellikleri

 • Bireyin geçirdiği yaşantılar ve çevresi oldukça önemlidir. Birey bu şekilde bilgiyi zihinde oluşturur.
 • Merkezde öğretme değil öğrenme vardır. Öğrenciler öğrenmeyi öğrenirler.
 • Öğrencinin sadece ne öğrendiği değil, aynı zamanda nasıl öğrendiği de önemlidir.
 • Öğrenme sosyal bir eylemdir ve dil ile iç içedir. 
 • Sarmal tasarıma sahip olan yapılandırmacılık temel kavramlar etrafında genişler.
 • Öğrencinin bilgiyi sorgulaması esastır. 
 • Öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi oldukça önemlidir. 
 • Öğrencinin tutum ve ilgileri de önemlidir.
 • Hedef kavramı yerine kazanım kavramı vardır. 
 • Pozitivizmden (nesnel bilgi) postmodernizme (öznel bilgi) geçiş vardır.
 • İlerlemeci ve yeniden kurmacı anlayışla ele alınmıştır.

Yapılandırmacı kuramın iki türü vardır. Bunlar Bilişsel Yapılandırmacılık ile Sosyal Yapılandırmacılıktır.

Bilişsel Yapılandırmacılık

Bilgiyi yapılandırmanın bireysel yönüne vurgu yapar. Piaget’in teorisi bilgiyi yapılandırmada temel olarak kullanılır. Bilgiyi yapılandırmayı özümleme ve uyma kavramları ile açıklamaktadır. Piaget’in kuramı ve kavramları ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Sosyal Yapılandırmacılık

Öğrenmenin toplumsal yönüne vurgu yapan sosyal yapılandırmacılık kuramı, Vygotsky’nin sosyal öğrenme kuramını temel olarak alır. Bu kurama göre öğrenme sadece bireysel bir eylem değil aynı zamanda sosyal etkileşimlerin de bir üründür. Sosyal öğrenme kuramı ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Yapılandırmacı Öğrenmede Bilgi

Bilgi Türleri

İki tür bilgi vardır. Bunlar öznel bilgi ve nesnel bilgilerdir. 

Nesnel Bilgi: Değişmez olan, ezberlenmesi gereken bilgilerdir. Öğretmenin çocuğa verdiği bilgilerdir. 

Öznel Bilgi: Öğrencinin kendisinin ulaştığı bilgilerdir. Öğrenci yaparak ve yaşayarak öğrenir. 

Yapılandırmacı Öğrenme kuramına göre elde edilen bilgiler öznel bilgiler olmalıdır. Öğrenci bilgileri kendisi oluşturmalıdır. Bilgi çocuktan bağımsız şekilde çocuğa dikte edilemez.

Bilgi Kaynakları

İki tür bilgi kaynağı vardır. Bunlar birincil ve ikincil kaynaklardır. 

Birincil Kaynak: Bilginin ortaya çıktığı asıl kaynaktır. Uzmanlar bu kaynağa örnek gösterilebilir. Yaparak yaşayarak elde edilen bilgiler de birincil kaynağa örnektir. Deney yaparak elde edilen bilgiler, simülatörler de birincil kaynağa örnektir.

İkincil Kaynak: Bilginin asıl kaynağı ile öğrenci arasında köprü görevi üstlenen kaynaklardır. Örneğin kitaplar bilgileri uzmanlardan alır ve öğrenciye sunar. Bu açıdan kitaplar, dergiler, ansiklopediler köprü görevi gördüğünden ikincil kaynaktır. 

Yapılandırmacılıkta Öğrenci

Öğrenci aktif ve merkezdedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenir. Bilgiyi araştırır ve keşfeder, bilgiyi sorgular ve bilgiyi transfer eder. Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır. Üst düzey düşünme becerileri olan yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı ve metabilişi aktif olarak kullanır. 

Yapılandırmacılıkta Öğretmen

Öğretmen rehber ve kılavuz rolünde çalışır. Konuyu alır ve köprü görevi görerek öğrenciye iletir. Öğrencilerin özerkliğini kabul eder ve bunu geliştirmeye çalışır. Öğrencilere sorular sorarak onları problem çözmeye teşvik eder. Yani İkincil kaynak görevindedir. Sınıf ortamını düzenler. Birden fazla yöntem ve teknik kullanarak dersi işler. Bu nedenle iş yükü artmıştır. Her öğretmen yapılandırmacılığa göre aynı zamanda bir öğrencidir. Bu nedenle öğretmenler de kendilerini geliştirmeye gayret etmelidir. 

Yapılandırmacılıkta Değerlendirme 

Süreç ve sonuç ele alınılarak değerlendirme yapılır. Yani sadece sonuç odaklı bir eğitim anlayışı yoktur. Süreç içerisinde çocuğun yaptıkları oldukça önemlidir. Öğretmen Tümel (Otantik) Değerlendirme yapar. Performans ödevlerinden proje, ödev ve rapooru göz önünde bulundurur ve portfolyoları incelenerek değerlendirme yapılabilir. Öğretmenler değerlendirme sürecini öğrenciden bağımsız değil, öğrenciyi de işin içine katarak yaparlar. 

Yapılandırmacı Öğrenme konusu burada sona erdi.

Bir önceki konu olan Temel Öğretim Modeli konusu için tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı